Het ligt in de bedoeling een deel van de taken van de Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven over te dragen aan de Henri van Abbe Stichting, die dit werk dan onder supervisie zal uitvoeren. Gedacht kan daarbij worden aan kleine projecten zoals bijvoorbeeld de verpleegstersflat en het doen van historisch onderzoek. Het ligt in de bedoeling in het najaar van 2013 in samenwerking met het ACE een symposium te organiseren.