De Architect Harrie van Helmond heeft het voorzitterschap van de Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed van Piet Beekman overgenomen. Het ligt in de bedoeling dat de Stichting in het najaar in samenwerking met het ACE een symposium organiseert. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed werkt hieraan mee.
Er wordt afgesproken, dat de Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven in alle voorkomende gevallen een verzoek aan de Van Abbestichting zal richten, om zich in te zetten voor bescherming, behoud etc. van een wederopbouwpand (niet bij een complex behorend).