Het Landelijk Platform Wederopbouw houdt op 20 juni a.s. in Eindhoven een bijeenkomst onder de titel ‘De wederopbouw van het wederopbouwerfgoed’, over het erfgoed als thema voor toekomstige ontwikkeling. De dag wordt georganisseerd door de Stichting Bescherming Wederopbouw Erfgoed in samenwerking met de Gemeente Eindhoven, het Architectuurcentrum Eindhoven en de faculteit Bouwkunde van de TU/e. Het ligt in de bedoeling de bijeenkomst te houden in een van de gebouwen van de de TU/e. Eindhoven zal daarin centraal staan. Als onderwerpen wordt gedacht aan:
-De toekomst van het stadscentrum en de borging van het wederopbouwerfgoed.
-Een revue van de ontwikkeling van Eindhovense W.O.-wijken (1947-1966).
-De wijk “t Hool als ‘eindpunt’ van de W.O.-periode, wat een geheel nieuw perspectief opende op de daarna gebouwde woonwijken van Eindhoven.
-Het complex van de Technische Universiteit, waarvoor onlangs het Masterplan TU/e Sciencepark werd gepresenteerd.