De Stichting Wederopbouw Erfgoed Endhoven heeft drie procedures lopen. Aan de Demer en de Hermanus Boexstraat zijn vergunningen afgegeven die strijdig zijn met het bestemmingsplan.
De rapporten over de Bennekel en Doornakkers zijn aan de gemeenteraad gestuurd.