Er zal niet alleen een gesprek worden georganiseerd met Krzeszewski, maar ook zal een afspraak worden gemaakt om kennis te maken met de nieuwe wethouder, mevr. M. Fiers.
De voorzitter heeft een brief verstuurd aan A. Spijkers over de actualisering van het monumentenbestand en onze inbreng voor de cultuurhistorische waardenkaart.