In het jaarboek van de Nationale Stichting Contact Monumenten wordt een heel ander aantal monumenten genoemd, zowel rijk als gemeentelijk, dan op de bekende lijsten voorkomt. Navraag bij gemeente en stichting loste nog niet alle problemen op. Wel lijkt het erop dat in het ene geval alle panden in het Witte Dorp zijn meegerekend en in het andere geval het Witte Dorp als één monument is beschouwd. Dat scheelt al direct 271 rijksmonumenten. Verder lijkt het erop dat monumenten zonder adres, zoals het monumentje op de Stratumse begraafplaats, door de Stichting niet zijn meegeteld.