Nog steeds dreigt het gevaar dat de gemeente de monumentencommissie gaat samenvoegen met de welstandscommissie. Uitvoering van dit plan zal er toe leiden dat straks onvoldoende specialistische kennis en mensen beschikbaar zijn.