Het ligt in de bedoeling dat de GMC en de Welstandscommissie begin september worden opgeheven. Dan zou de nieuwe Commissie Ruimtelijke Kwaliteit moeten gaan functioneren, maar het is de vraag of die datum wordt gehaald. De voorzitter is nog niet bekend, terwijl de sollicitatiegesprekken van de secretarissen van de twee commissies met de belangstellenden voor het lidmaatschap nog lopen. De sollicitanten reageren op een oproep in de gemeentelijke advertentiepagina in het blad Groot-Eindhoven.