Aan de nota Ruimtelijke Kwaliteit wordt verder gewerkt. Gevreesd moet worden dat het aantal vaste leden van de nieuwe commissie kleiner zal zijn dan die van de huidge Monumentencommissie en de Welstandscommissie samen.