Enkele bestuursleden zijn druk in de weer geweest met de gemeente over de plannen voor de nieuwe commissie ruimtelijke kwaliteit- cultuurhistorie en openbare ruimte. De plannen worden nu vertaald in een raadsvoorstel. De commissie bestaat uit negen leden. Er is dus door de gemeente al meteen bezuinigd op het aantal leden! Er wordt nog gezocht naar een voorzitter. Aan de TU in Enschede is een bijzonder hoogleraar aangesteld voor een leerstoel Openbare Ruimte. In Eindhoven is sprake van de aanstelling van een medewerker aan de TU die zich met de totale kwaliteit van de openbare ruimte gaat bezighouden.