Op 6 juni 2008 wordt in de gemeenteraad een voorstel besproken mbt de samenvoeging tot de commissie ruimtelijke kwaliteit van de commissie monumenten, welstand en openbare ruimte. Onze Stichting heeft in een brief aan de gemeente een voorkeur uitgesproken voor de naam van de toekomstige functie van voorzitter van deze nieuwe commissie die na 6 juni wordt benoemd. Dit moet iemand zijn, die een visionair is en richting kan geven aan de commissie. De nieuwe commissie zou de bevoegdheden van de supervisoren, die zeer nauw betrokken zijn bij de grote projecten (Strijp-S, Philipsboulevard etc.) zeer nauw in de gaten moeten houden. De expertise is in de nieuwe commissie redelijk gevuld met 9 disciplines (dmv advertenties in de krant). Voor de ambtelijke ondersteuning van het onderdeel openbare ruimte is echter nog niemand in beeld en wordt voorlopig extern ingevuld, incl. de inhuur van expertise bij de TU/e ivm opstelling van een referentiekader openbare ruimte, en de monumentenafdeling is onderbezet met de geplande 1,8 fte’s. Per 1 september a.s. zou de commissie in de nieuwe samenstelling zijn werk moeten aanvangen.