Nu de nieuwe gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van start is gegaan, moet onze projectgroep de activiteiten gaan volgen en daar zonodig op reageren. De leden doen daarom een voorstel om de oude taakstelling te wijzigen. Dat voorstel wordt door het bestuur aangenomen. Voor het functioneren van de werkgroep is wel noodzakelijk dat de leden dezelfde informatie krijgen als de leden van de gemeentelijke commissie. Het lijkt het beste om hiervoor contact op te nemen met de gemeentesecretaris.