Er is gesproken met A. Spijkers. De nieuwe verordening moet mede worden gezien in het licht van de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening. Bij de gemeentelijke plannen staat bezuiniging voorop. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit wordt niet opgeheven. Het is de vraag of wij niet moeten pleiten voor een splitsing in weer twee commissies, die dan samen kunnen vergaderen, maar wel elk een eigen verantwoordelijkheid hebben voor hun terrein. De monumentenzorg is nu ondervertegenwoordigd. Een ander probleem is, dat de leden van heinde en ver komen en geen betrokkenheid met Eindhoven hebben en daardoor ook achtergrondkennis missen. De projectgroep Monumentale gebouwen en complexen zal het probleem bekijken.