De busreizen waaraan wij meewerkten trokken weinig bezoekers. Alles bijeen was de dag slecht voorbereid en was er
te weinig publiciteit. Dit is zeker voor een deel terug te voeren tot de ernstige onderbezetting van de monumentenafdeling van DSOB.