Ten aanzien van onze brieven aan de gemeente moet worden geconstateerd dat de antwoorden meer en meer uitblijven, ook die op brieven aan wethouder Schreurs. Het is zaak hierover een gesprek aan te gaan met de gemeentesecretaris.