De projectgroep heeft een gesprek gehad met de heren De Bie en Geelen. G. de Bie is tot december onze contactpersoon, dan gaat hij met pensioen. Er komt nog een vervanger voor W. Beelen. Het monumentenarchief dat na digitalisering aan ons zou worden overgedragen, wordt door De Bie gedigitaliseerd. Het is de vraag of hij die klus voor zijn pensioen kan afronden. Gevraagd zal worden het gereedgekomen deel alvast over te dragen. Het beheer van de microfiches met bouwtekeningen staat op losse schroeven. Als het bestand wordt gedigitaliseerd, kunnen wij wellicht de beschikking krijgen over die fiches, zo niet, dan zal de gemeente die fiches mogelijk zelf in beheer willen houden.