Het is onduidelijk hoe de gang van zaken is bij het aanvragen van een aanwijzing tot monument. Volgens Fons Spijkers, nu gepensioneerd ambtenaar van monumentenzaken, worden geen nieuwe monumenten meer toegevoegd, maar het is de vraag of dit correct is. En als de bewering klopt, wie heeft dat dan besloten en wanneer?We zullen het probleem bezien en pogen ook bekijken in hoeverre de Crisis- en Herstelwet van invloed kan zijn op de aanvraag.
Het overleg met de gemeente is tijdelijk opgeschort, omdat beide ambtenaren op de afdeling inmiddels met pensioen zijn gegaan en er nog geen opvolgers zijn.