De vergaderingen van de projectgroep Monumenten hebben een aantal maanden niet plaatsgevonden, omdat we bij de gemeente geen gesprekspartner meer hadden. We gaan nu met Roeland Geelen en de opvolgster van Wim Beelen overleggen, hoe we aan deze gesprekken een vervolg kunnen geven.