Ons voorstel voor een door onze stichting georganiseerde monumentenschouw is door de wethouder goed ontvangen. Voorgesteld wordt dit jaar eerst een beperkte proefschouw te doen. Voor de organisatie wordt via een brief contact gelegd met S. Beekman, R. Geelen en T. van Lokven met afschrift aan de wethouder. Als de proef met een beperkte groep slaagt worden in het najaar voor de schouw meer deelnemers (organisaties en burgers) uitgenodigd.