Er is een bijeenkomst geweest over het Glaspoortmonument, maar er is nog geen definitieve keuze gemaakt. Lucas moet de kar gaan trekken i.v.m. de financiering van het project.
Aan J. Roijmans is een brief gestuurd om de namen van de beide bushalten nabij de Glaspoort die nu Halte Glaslaan heten te veranderen in Halte Glaspoort.