Geconstateerd werd dat – in tegenstelling tot de plannen – de karakteristieke oude leidingen in de monumentale gangen van het NatLab-gebouw van St. Lucas zijn verwijderd. Navraag leerde dat de leidingen zijn gesloopt, omdat bij de aanleg asbest was gebruikt. Die was anders nauwelijks te verwijderen. Alle partijen (ook de commissie Ruimetlijke Kwaliteit) waren volgens zeggen op de hoogte van het plan de leidingen te slopen, alleen wij wisten nergens van. Lucas heeft zijn excuses aangeboden. Igor van Hooff heeft aangeboden enkele meters terug te plaatsen en is nu op zoek naar hiervoor geschikte leidingen. Behalve leidingen zijn ook muren weggebroken. Het lijkt erop, dat hier is afgeweken van de geldende bouwvergunning. Tr. van Lokven is hierover door ons ingelicht. Wij zullen de voorzitter van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit vragen of die op de hoogte was en wat hun reactie was.