Er moeten nog veel bomen worden gecompenseerd. Een geschikt terrein hiervoor is dat van rijsschool De Leeuw op Gennep. De raadsfracties staan positief tegenover het idee. De rijschool moet dan worden uitgekocht en moet dan een nieuw terrein aangeboden krijgen.