Op het plan voor de HOV-lijn van het winkelcentrum naar de Fellenoord kan worden ingesproken.
Daarna kan het bestemmingsplan worden vastgesteld. De bewoners van de Montgomerylaan
gaan procederen.
In het zuidelijk deel van de Huizingalaan zijn enkele bomen te veel omgehakt. Het noordelijk
deel is daarom opnieuw bekeken en dat heeft ertoe geleid, dat daar nog twintig bomen kunnen
worden gespaard. Die bomen zijn gemerkt.