In Eindhoven-Noord bestaat een goed beeld van de kwaliteit van de bestaande kerken. In
Zuid is dat nog niet het geval. Een werkgroep (met M. Bolder, P v.d. Grinten, J. Hüsken,
F. Snep en K. Verhoeckx) gaan zich hiervoor inzetten. Frank Snep zal het voortouw nemen.