De eerste monumentenschouw zal in september plaatsvinden. Wel is het nodig gebleken
enkele misverstanden bij de gemeente op te ruimen: wij organiseren, maar doen dat in
overleg met de gemeente. Dat zal M. van Abbe de wethouder laten weten.