De gebouwen van de Philips Bedrijfsschool en de MTS aan de Frederiklaan/Kastanjelaan
worden verkocht. De gebouwen krijgen een woonbestemming. Onze projectgroepen Ruimtelijke
Kwaliteit en Monumenten moeten de plannen samen bekijken.