De projectgroep zal het pand van Lucas in september bezoeken. Op onze pogingen om
eerder het werk te bezoeken werd door de aannemer onaangenaam gereageerd. De groep
verwacht voor voldongen feiten te worden geplaatst. Wel is inmiddels duidelijk dat de
verdwenen leidingen deels zullen worden gereconstrueerd, als herinnering aan hoe het was.