Voor het glaspoortmonument zijn voorlopig twee ontwerpen geselecteerd. Een definitieve
keuze moet nog worden gemaakt. De vergadering gaat ermee akkoord, dat de groep die zich
nu met het monument bezighoudt, ook de uiteindelijke keuze maakt.
De financiering moet geregeld worden door Lucas, dat hiervoor een aanvrage kan indienen
bij o.m. de cultuurpot voor Strijp S. Wel moet er eerst een begroting worden opgesteld.