Samen met de Stichting Wederopbouw zal onze Stichting reageren op de gemeentelijke
plannen voor het welstandbeleid en de burgerparticipatie. Wij zijn er voorstander van dat de
commissie voor ruimtelijke kwaliteit niet wordt gesplitst. Wel moet die een andere
samenstelling krijgen en met name meer deskundigheid op het gebied van monumenten en
kennis van Eindhoven.