Wij hebben geen bezwaar tegen ‘welstandsvrij’, maar dan wel onder strikte voorwaarden.
Het gemeentelijk plan is verder belangrijk genoeg om hierover in onze voltallige vergadering
te overleggen. De projectgroep bereid daarom een voorstel voor, dat voor de volgende
vergadering kan worden geagendeerd.