BIC (Brainport Industries Campus) betreft inmiddels niet alleen de ontwikkeling van het
industriegebied, maar ook van een groter gebied met Wielewaal, sportvelden, fruittuin enz.
tot de grens van Oirschot toe. In deze zg. Groene Corridor is al veel gekapt, soms in het
kader van de Boswet met provinciale vergunning, zonder dat de gemeente hier kennis van
had