De gemeente wil nu toch een bestemmingsplan opstellen. Het is daarom zaak de oude
projectgroep weer in het leven te roepen. Die kan dan samen met de groep Ruimtelijke
Kwaliteit de gang van zaken beoordelen.