De gemeente wil het lage gebouw direct naast de lucifersfabriek wind- en waterdicht maken
om daarin de diverse activiteiten voor de start-up fabriek te kunnen organiseren. De garage
zal wellicht worden verhuurd als parkeerplaats voor de gebruikers van de Groene Toren.