Er worden fondsen gezocht voor nieuwe erfgoedstenen. Enkele particuliere subsidievertrekkers
zijn wel geïnteresseerd in de binnenstad, maar niet in de stadsdelen, waar ook stenen
gelegd zouden moeten worden. Maar voor de stadsdelen kunnen andere bijdragen worden
gezocht, zoals een gemeentelijke subsidie voor Vaartbroek.