Er is met de gemeente overleg geweest over het Groene Beleidsplan. Daarbij is o.m. gesproken
over het compenseren van (erg veel) groen. Het moet duidelijk worden hoe en waar
dat gaat gebeuren. Een mogelijkheid is het terrein van de rijschool op Gennep.
Op Gennep wordt gesproken over de mogelijkheden voor het gebruik t.b.v. urban sport.
Nieuwe inkomstenbronnen moeten worden ontwikkeld, maar omwonenden vrezen voor overlast.
Belangrijk is, dat goed wordt overlegd; nu is de communicatie met de gemeente vaak
slecht.
De ecologische hoeve is in onderhandeling met de gemeente over de mogelijkheden om het
wegvallen van de subsidie op te vangen.