Het concept van de brief over Kwaliteitsborging en Welstandsbeleid wordt goedgekeurd. Wel
is er enige discussie over de adressering. Besloten wordt de brief te verzenden aan
B & W en de gemeenteraad, met een afschrift aan de raadsleden persoonlijk (via hun mailadresen).