Voor het Marconiplein is een spectaculair ontwerp gemaakt, dat de dag na deze vergadering
zal worden getoond. Er zijn twee architectenteams actief. Een van onze leden is op persoonlijke
titel uitgenodigd en nu al enthousiast.