De gemeentelijke commissie Ruimtelijke Kwaliteit moet worden vervangen omdat de zittingsperiode
(van de meeste leden) allang is bereikt. Tijdens een gesprek met de voorzitter
hebben wij duidelijk gemaakt dat in de commissie meer locale kennis nodig is. De commissievoorzitter
was het daar niet mee eens. Er komt een nieuwe commissie van zes leden met
een nieuwe voorzitter.