De groep wil de twee gemaakte beschrijvingen van de wijken Geestesbergen en Hanevoet
aan de raad te presenteren en bij een positieve ontvangst voorstellen ook andere wijken op
deze wijze te (laten) beschrijven.