De panden aan de Demer zijn geen monument en zullen daarom door de Gemeente – i.t.t.
eerdere beweringen – niet als zodanig worden behandeld. De kreet ‘cultuurhistorisch waardevol’
betekent dus vooralsnog weinig. Ondanks het bestemmingsplan is er geen bescherming.
We zullen dit probleem samen met de Stichting Wederopbouw oppakken.
De verbouwingsplannen voor C & A lijken redelijk goed te zijn.