Het Archeologisch Centrum aan de Nachtegaallaan wordt een ArcheoHotspot. Archeo-
Hotspots maken deel uit van een landelijk project dat archeologie voor iedereen tastbaar wil
maken en open wil staan voor het publiek. Binnenkort wordt de Hotspot geopend. Wij krijgen
nog een uitnodiging.
De werkgroep maakt op korte termijn een brief die eventuele donateurs kan verleiden om
financieel bij te dragen het project “straattegels” te ondersteunen.