Het plan is dat het Brainport Innovation Campus (BIC) buiten de Ecologische hoofdstructuur
(EHS) bouwt, maar een klein stukje ook daarbinnen. Daarvoor wordt dan gecompenseerd in
Woensel-Noord. B & W willen daarom de begrenzing van de EHS wijzigen. Er is een voorlichtingsbijeenkomst
geweest, maar daarvoor waren het Trefpunt, noch wij uitgenodigd. Trefpunt
Groen en ook wij zijn tegen de wijziging van de EHS. Die EHS is er niet voor niets. Wij
kunnen voor 23 september een zienswijze indienen, maar trefpunt Groen kan daarna, indien
gewenst, niet in beroep gaan. Wij kunnen dat wel en zullen dat dan ook in overleg met Trefpunt
Groen doen. De politiek moet over deze zaak nog eens goed nadenken. Het BIC kan
ook elders worden gebouwd. Meer naar het noorden is ruimte genoeg.