Inzake de impasse die bij de bouwaanvraag voor Willemstraat 21/23 is ontstaan, is door een
(gezaghebbende) ambtenaar van de gemeente meegedeeld, dat er advies ligt om de vergunning
te verlenen.