Enkele leden van de projectgroep maken een proefwandeling voor de monumentenschouw.
Daarna moet dan de officiële wandeling volgen, waarvoor o.m. M.A. Schreurs, S. Beekman,
R. Geelen en Tr. van Lokven zullen worden uitgenodigd. Ook kunnen raadsleden genodigd
worden.