In de kapel van het te slopen Labrehuis bevinden zich enkele kunstwerken, zowel in keramiek
als glas-in-lood. Die zouden bewaard moeten blijven en zo mogelijk moeten terugkeren.