Er zijn twee ontwerpen voor de “glaspoort”, waarvan één erg kostbaar is. Lucas gaat trekken
aan de realisatie van de uiteindelijke keuze.
Het Veemgebouw opent op 15 oktober.