De groep maakt een plan van aanpak. Er wordt momenteel geïnventariseerd over welke gebouwen
we moeten spreken, en welke criteria voor een beoordeling van belang zijn. De
werkgroep komt op korte termijn weer bijeen.