De gemeente heeft plannen voor een nieuwe HOV-lijn van het station naar het vliegveld. Het
is zaak snel te reageren. Wij hebben al aangegeven hoe de lijn kan worden aangelegd met
behoud van zoveel mogelijk groen.