Het onderhoud van de kunst in de openbare ruimte blijft bedroevend. Op de gemeentelijke
website is niets over klachten over slecht onderhoud te vinden. Waarom reageren onze leden
niet als zij slecht onderhoud constateren?