Er is voor de eigen projectgroep een proef-monumentenschouw geweest. De schouw kan nu
iets grootschaliger worden uigevoerd. Er zal een afspraak worden gemaakt met de wethouder,
die dan de ambtenaren kan “aanwijzen” die kunnen meelopen.